Trwa ładowanie...

Notowania

PANOVA: strona spółki
25.03.2020, 16:19

NVA Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej

Zarząd P.A. NOVA S.A. („Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 25.03.2020 r. do siedziby Spółki wpłynął podpisany aneks do Umowy Wieloproduktowej („Umowa”), zawarty pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach jako Bankiem, a Emitentem jako Klientem.
O zawarciu umowy, o której mowa w zdaniu powyżej, Emitent informował raportem bieżącym nr 29/2017 z dn. 14.09.2017 r., zmienionej aneksem nr 1, o zawarciu którego Emitent informował raportem bieżącym nr 27/2018 z dnia 12.09.2018 r. oraz aneksem nr 2, o zawarciu którego Emitent informował raportem bieżącym nr 25/2019 z dnia 24.09.2019 r. Na podstawie niniejszego Aneksu zmianie uległ termin spłaty Kredytu na dzień 11.09.2020 r. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty