Notowania

INC: strona spółki
25.03.2020, 16:45

INC Zbycie akcji do spółki zależnej w ramach realizacji strategii

Zarząd INC S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zostało dokonane zbycie 1.700.000 akcji Medcamp S.A. w cenie 2,30 zł za akcję do spółki INC Private Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. (spółki w 100% zależnej od INC). Zbycie akcji jest spowodowane realizacją strategii, o której Spółka informowała w raporcie 5/2020, zgodnie z którą INC Private Equity ASI S.A. jest spółką inwestycyjną, docelowo posiadającą wszystkie udziały lub akcje, nabywane przed zmianą przepisów dotyczących działalności inwestycyjnej przez INC. Transakcja nie będzie miała wpływu na wynik skonsolidowany Grupy Kapitałowej INC, jakkolwiek będzie miała wpływ na wynik jednostkowy INC S.A. za I kwartał 2020 r.
Zarząd INC wskazuje, że docelowo wszystkie akcje posiadane przez INC będą przenoszone do INC Private Equity S.A., co podobnie jak wyżej opisana transakcja, nie będzie miało wpływu na wynik skonsolidowany Grupy Kapitałowej INC, jakkolwiek może mieć znaczenie dla wyniku jednostkowego INC.

Inne komunikaty