Notowania

ARTGAMES: strona spółki
25.03.2020, 17:45

ARG Aktualizacja planu premier gier Spółki

Zarząd Spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 25 marca 2020 r. podjął decyzję o aktualizacji planu premier przekazanego w treści raportu bieżącego ESPI nr 22/2019 z dnia 18 października 2019 r. Aktualizacja planu premier związana jest z faktem zmiany prawdopodobnych terminów wydania poszczególnych projektów Spółki.
Po aktualizacji plan premier Spółki na okres II kw. 2020 r. - IV kw. 2020 r. przedstawia się następująco: 1. SPYHACK: Episode 1(PC) - Q2 2020 2. Climbros (Nintendo Switch) - Q2 2020 3. ToolBoy (Nintendo Switch) - Q2 2020 4. ToolBoy (PC) - Q2 2020 5. Infernal Radiation (PC) (Early Access) - Q2 2020 (Early Access) 6. Worst Day Ever (PC) - Q2/Q3 2020 7. Alchemist Simulator (PC) - Q3 2020 8. SPYHACK: Episode 1(Nintendo Switch) - Q3/Q4 2020 9. Infernal Radiation (Nintendo Switch) – Q3/Q4 2020 10. Worst Day Ever (Nintendo Switch) - Q3/Q4 2020 11. When I Was Young (Nintendo Switch) - Q3/Q4 2020 12. Alchemist Simulator (Nintendo Switch) - Q3/Q4 2020 13. WW2: Bunker Simulator (PC) - Q3/Q4 2020 Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że plan premier został upubliczniony na stronie internetowej Emitenta tj. https://art-games.com/plan-premier/ przy czym ma on charakter orientacyjny i może ulegać zmianie. Na ostateczny termin wydania gry wpływa m.in.: otoczenie rynkowe, procesy certyfikacji, wyprzedaże na platformach sprzedażowych oraz premiery gier konkurencyjnych. Poszczególne terminy wydania gier są ustalane po analizie sytuacji rynkowej. Plan premier będzie aktualizowany przynajmniej raz na kwartał, tj. najpóźniej do 15 dnia rozpoczynającego się kwartału przy czym Emitent może aktualizować harmonogram częściej ze względu na szybsze decyzje dotyczące wydania poszczególnej gry. Ponadto, może nie zawierać wszystkich planowanych do wydania przez Emitenta gier, tj. m.in. nie będzie zawierać gier, które z uwagi na łączące Emitenta z podmiotami trzecimi umowy nie mogą być ujawnione w danym momencie bądź tych gier, które są w fazie prototypowania. O szczegółowych terminach premier gier Emitent będzie informować w formie osobnych raportów bieżących ESPI. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty