Notowania

GNB Informacja o transakcjach na obligacjach Getin Noble Banku S.A.

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, iż otrzymał od Noble Securities S.A., jako podmiotu blisko związanego z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku ("Rozporządzenie MAR") o przeprowadzonych w dniu 23 marca 2020 r. transakcjach zbycia obligacji Emitenta.
Treść powiadomienia zawierającego szczegóły transakcji Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załączniki

Inne komunikaty