Notowania

ELBUDOWA: strona spółki
25.03.2020, 18:47

ELB Otrzymanie not obciążeniowych wystawionych przez ENEA Operator Sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu [ENEA Operator], datowane na dzień 23 marca 2020 roku noty księgowe z wezwaniami do zapłaty przez Spółkę łącznej kwoty w wysokości ok. 15,5 mln zł z tytułu naliczenia przez ENEA Operator kar umownych wynikających z zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę na rzecz ENEA Operator.
Najwyższa nota obciążeniowa na kwotę ok. 13,2 mln zł jest związana z realizacją przez Spółkę kontraktu pn: „Budowa GPZ Krobia wraz z dwutorową linią zasilającą” za który ustalono wynagrodzenie netto w kwocie 14,6 mln zł. Zaawansowanie prac na dzień publikacji niniejszego raportu na tym kontrakcie wynosi 99,9%. Aktualnie Spółka jest na etapie uzyskania pozyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Inne komunikaty