Notowania

RAINBOW: strona spółki
25.03.2020, 18:57

RBW Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w miesiącu lutym 2020 roku

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, że wartość jednostkowych przychodów Spółki ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych w miesiącu lutym 2020 roku wyniosła 114,1 mln PLN, co w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku, w którym przychody wyniosły 88,7 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 28,6%. Przychody z pośrednictwa w miesiącu lutym 2020 roku wyniosły 2,1 mln PLN i były wyższe o około 61,5% od przychodów z pośrednictwa dla tego samego okresu 2019 roku, które wyniosły w tym okresie 1,3 mln PLN. Łączne przychody ze sprzedaży w miesiącu lutym 2020 roku wyniosły 116,2 mln PLN, co w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku, w którym przychody wyniosły 90,0 mln PLN, stanowi dla tego okresu (miesiąc luty) wzrost sprzedaży o około 29,1%.
Przychody Spółki ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 29 lutego 2020 roku wyniosły 227,0 mln PLN i są wyższe o około 29,9% od przychodów za okres od 1 stycznia do 28 lutego 2019 roku, które wyniosły w tym okresie 174,7 mln PLN. Przychody z pośrednictwa w rachunku narastającym w okresie od 1 stycznia do 29 lutego 2020 roku wyniosły 5,3 mln PLN i były wyższe o około 89,3% od przychodów z pośrednictwa dla tego samego okresu roku 2019, które wyniosły w tym okresie 2,8 mln PLN. Łączne przychody ze sprzedaży Spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 29 lutego 2020 roku wyniosły 232,3 mln PLN i są wyższe o około 30,9% od przychodów za okres od 1 stycznia do 28 lutego 2019 roku, które wyniosły w tym okresie 177,5 mln PLN. Zarząd Spółki, działając jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours informuje, że wartość skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w miesiącu lutym 2020 roku wyniosła 114,1 mln PLN, co w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku, w którym przychody wyniosły 88,7 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 28,6%. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej z pośrednictwa (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły w miesiącu lutym 2020 roku 2,2 mln PLN i były wyższe o około 46,7% od przychodów z pośrednictwa dla tego samego okresu roku 2019, które wyniosły w tym okresie 1,5 mln PLN. Łączne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży w miesiącu lutym 2020 roku wyniosły 116,3 mln PLN, co w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku, w którym przychody wyniosły 90,2 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 28,9%. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Rainbow Tours ze sprzedaży imprez turystycznych w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 29 lutego 2020 roku wyniosły 227,0 mln PLN i są wyższe o około 29,9% od przychodów za okres od 1 stycznia do 28 lutego 2019 roku, które wyniosły w tym okresie 174,7 mln PLN. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej z pośrednictwa (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w rachunku narastającym w okresie od 1 stycznia do 29 lutego 2020 roku wyniosły 5,5 mln PLN i były wyższe o około 77,4% od przychodów z pośrednictwa dla tego samego okresu roku 2019, które wyniosły w tym okresie 3,1 mln PLN. Łączne, skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Rainbow Tours ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 29 lutego 2020 roku wyniosły 232,5 mln PLN i są wyższe o około 30,8% od przychodów za okres od 1 stycznia do 28 lutego 2019 roku, które wyniosły w tym okresie 177,8 mln PLN. Tabelaryczne i graficzne zestawienie informacji o w/w przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za wskazane okresy (tj. za miesiąc luty 2020 roku oraz w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 29 lutego 2020 roku, a także za okresy porównywalne) oraz informacje o ich dynamice – zawarte zostały w pliku załączonym do niniejszego raportu (wartości podane tamże – w mln PLN).

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-03-25
RBW Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w miesiącu lutym 2020 roku
11,70
-6,84
2020-03-16
RBW Wpływ epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej
8,00
-27,50
2020-02-27
RBW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours S.A. w dniu 27.02.2020 r.
27,50
-7,64
2020-02-27
RBW Powołanie, począwszy od dnia 01.03.2020 r., osoby zarządzającej, nowego członka Zarządu Spółki aktualnej, wspólnej kadencji Zarządu
27,50
-7,64
2020-02-27
RBW Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. w dniu 27.02.2020 r.
27,50
-7,64
2020-02-26
RBW Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu zawiązania i powołania na terytorium Republiki Turcji spółki zależnej od Emitenta
26,50
+4,15
2020-02-25
RBW Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w miesiącu styczniu 2020 roku
29,50
-10,17
2020-02-18
RBW Podjęcie decyzji o realizacji podwyższenia kapitału własnego spółki zależnej White Olive A.E., w związku z umową zawartą z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI, w sprawie inwestycji w zakresie współfinansowania rozwoju działalności spółki zależnej od Emitenta
35,90
+0,28
2020-02-05
RBW Informacja o wielkości przedsprzedaży oferty Lato 2020 – od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 31 stycznia 2020 roku
32,40
+1,85
2020-01-31
RBW Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A.
32,20
+1,86