Notowania

PLAYWAY: strona spółki
25.03.2020, 19:20

PLW Zawiązanie WarZoneLab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Spółka wraz z innymi osobami fizycznymi zawiązała spółkę pod firmą WarZoneLab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („WarZoneLab”).
Kapitał zakładowy WarZoneLab wynosi 5.000,00 zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób: a. Spółka – 70 udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.500,00 zł za wkład pieniężny w wysokości 98.500,00 zł, b. Pozostali wspólnicy – osoby fizyczne (deweloperzy) 30 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.500,00 zł za wkład pieniężny w wysokości 1.500,00 zł, Udział poszczególnych wspólników w kapitale zakładowym WarZoneLab będzie przedstawiał się następująco: a. Spółka – 70 %, b. Pozostali wspólnicy – 30%. Pierwsze planowane gry wdrożone do produkcji przez WarZoneLab to Convoy Simulator, World Ship Wrecks, Try to kill me again.

Inne komunikaty