Notowania

PHR Potencjalny wpływ 1-MNA na skutki infekcji koronawirusa COVID-19

Zarząd PHARMENA S.A. informuje, że praca naukowa opublikowana w marcu 2020 r. przez grupę chińskich i włoskich naukowców w Cell Death & Differentiation dotycząca odpowiedzi immunologicznej w infekcji koronawirusa COVID-19 (https://doi.org/10.1038/s41418-020-0530-3) rekomenduje podawanie witaminy B3 jako suplementu diety w infekcji koronawirusem SARS-CoV-2.
Witamina B3 w organizmie człowieka przekształca się (metabolizuje) głównie do 1-metylonikotynamidu (1-MNA). 1-MNA jest obecnie dostępny na rynku w suplementach diety z linii MENAVITIN. MENAVITIN to linia innowacyjnych suplementów diety, chronionych prawem patentowym. 1-MNA został zarejestrowany w Unii Europejskiej jako nowa żywność (Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/1123 z dnia 10 sierpnia 2018 r.). 1-MNA 1-MNA jest nie badanym wcześniej metabolitem witaminy B3, który wykazuje działanie przeciwzapalne i zapewnia dodatkowe korzyści terapeutyczne w zastosowaniach miejscowych na skórę. Wspomniane korzyści wykorzystywane są we wprowadzonych na rynek przez Pharmenę suplementach diety oraz preparatach dermatologicznych. Pharmena bada również możliwości potencjalnych zastosowań terapeutycznych 1-MNA (TRIA-662) jako doustnego leku systemowego. W dotychczasowych badaniach klinicznych 1-MNA (TRIA-662) wykazał wysokie bezpieczeństwo i tolerancję stosowania, a potencjalne wskazania terapeutyczne dla doustnych terapii systemowych 1-MNA (TRIA-662) obejmują m.in.: zmniejszanie ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych takich jak prewencja zawału serca, udaru mózgu oraz choroby o podłożu zapalnym takie jak niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH); tętnicze nadciśnienie płucne (PAH). Powyższa informacja jest publikowana ze względu na rekomendację grupy chińskich i włoskich naukowców opublikowaną w Cell Death & Differentiation dotyczącą podawania witaminy B3 jako suplementu diety w infekcji koronawirusem SARS-CoV-2. Ponieważ głównym metabolitem witaminy B3 jest 1-MNA, to tym samym suplementacja 1-MNA potencjalnie może być wskazana. Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 w Polsce i na świecie oraz zwiększającą się liczbę osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, powyższa informacja może mieć pozytywny wpływ na działalność, wyniki finansowe i dalsze perspektywy rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.

Inne komunikaty