Notowania

COMPRESS: strona spółki
26.03.2020, 10:00

COM Zawarcie umowy w zakresie przygotowania materiałów promocyjnych

Zarząd spółki Thunderbolt S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej ComPress S.A., dalej „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 7/2020 z dn. 25 lutego 2020 r. (w którym poinformował o podpisaniu listu intencyjnego) informuje, iż w dniu 26 marca 2020 r. podpisał z Panem Bradley’em Gilbert (dalej: „Brad Gilbert”) umowę (dalej: „Umowa”), mocą której Strony oświadczają, że ich zamiarem jest podjęcie współpracy polegającej na aktywnym udziale Brad’a Gilbert w przygotowaniu i udostępnianiu promocyjnych materiałów filmowych dotyczących projektu „TopLevelTennis”, w celach edukacyjno-promocyjnych odnoszących się do dziedziny sportu jaką jest tenis.
Umowa normuje również prawa i obowiązki Stron w zakresie przygotowywania filmu i zdjęć w ramach przygotowania i promocji projektu „TopLevelTennis”. Za udział w realizacji projektu, tj. przygotowaniu materiałów audiowizualnych, przeniesienie praw do rozporządzania i do korzystania z artystycznego wykonania, wyrażenia zgody na korzystanie z wizerunku i głosu Brad’a Gilbert oraz za działania promocyjne Brad’owi Gilbert przysługuje wynagrodzenie określone w Umowie w wysokości 30 000 USD. Na podstawie Umowy, Brad Gilbert w zamian za wynagrodzenie przenosi na Spółkę prawo do rozporządzania i korzystania z artystycznego wykonania zawartego w filmie oraz użycia wizerunku i głosu Brad’a Gilbert, utrwalonego na materiale filmowym, dźwiękowym i fotograficznym, powstałym w wyniku realizacji zdjęć. Jednocześnie zastrzeżono, że majątkowe prawa autorskie do filmu i zdjęć przysługiwać będą w całości Spółce. Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż jest w trakcie rozmów dotyczących zawarcia umów inwestycyjnych z pozostałymi osobami, które wykazały zainteresowanie projektem pn. „TopLevelTennis”, a które zawarły ze Spółką listy intencyjne.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-04-06
COM Zawarcie umowy inwestycyjnej
0,83
0,00
2020-04-02
COM Zawarcie umowy inwestycyjnej
0,90
0,00
2020-04-02
COM Podpisanie Aneksu do umowy inwestycyjnej
0,90
0,00
2020-03-26
COM Zawarcie umowy w zakresie przygotowania materiałów promocyjnych
0,95
+2,11
2020-03-06
COM Podpisanie listu intencyjnego
0,95
0,00
2020-03-05
COM Podpisanie listu intencyjnego
0,74
0,00
2020-02-25
COM Podpisanie listu intencyjnego
0,97
0,00
2020-02-01
COM Podpisanie Aneksu do umowy z producentem wykonawczym
1,00
0,00
2020-01-23
COM Zmiana udziału w głosach
0,89
+4,49
2020-01-23
COM Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
0,89
+4,49