Notowania

KREC: strona spółki
26.03.2020, 10:23

KRC Podpisanie aneksu nr 11 do umowy o pełnienie funkcji animatora

Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 marca 2020 roku otrzymał podpisany przez Trigon Dom Maklerski S.A. Aneks nr 11 do umowy o pełnienie dla akcji Krynicki Recykling S.A. funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. O zawarciu wyżej wymienionej umowy Emitent informował w ESPI nr 31/2015, ESPI nr 8/2016, ESPI 23/2016, ESPI 33/2016, 42/2016, ESPI 5/2017, ESPI 16/2017, ESPI 6/2018, ESPI 17/2018, ESPI 7/2019 oraz 23/2019.
Na mocy niniejszego aneksu wydłużony został okres obowiązywania umowy z dnia 31 marca 2020 roku do dnia 30 września 2020. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Inne komunikaty