Notowania

QUBICGMS: strona spółki
26.03.2020, 10:41

QUB Wsparcie walki z pandemią COVID-19 przez QubicGames S.A.

Zarząd QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż podjął decyzję o wsparciu walki z pandemią COVID-19 poprzez przekazanie części przychodów Emitenta ze sprzedaży gier osiągniętych w II kw. 2020 roku na rzecz międzynarodowych organizacji prowadzących walkę z pandemią COVID-19 oraz szpitali w Polsce.
Spółka podjęła decyzję o przekazaniu na walkę z COVID-19 sumy nie mniejszej niż: 1) 20% przychodów uzyskanych w II kwartale 2020 roku z tytułu sprzedaży gier Emitenta pomniejszonych o wszystkie prowizje, opłaty licencyjne i podatki, w tym: a) przychodów z gier na Nintendo Switch, które będą miały swoją premierę w II kw. 2020 roku: - HyperParasite – data premiery: 3 kwietnia 2020 r.; - Tharsis – data premiery: 11 kwietnia 2020 r.; - Gravity Rider Zero – premiera 17 kwietnia 2020 r.; - DEX – premiera planowana w II kwartale 2020 r. b) przychodów z kampanii realizowanej na 16-lecie QubicGames, która odbędzie się w maju 2020 r., obejmującej promocję 30+ gier na Nintendo Switch. 2) 100% przychodów uzyskanych w II kwartale 2020 roku z tytułu sprzedaży z gier Robonauts i Geki Yaba Runner w wersjach na konsole Nintendo Switch, PS4 oraz z wersji na komputery PC, która jest obecnie przygotowywana, pomniejszonych o wszystkie prowizje i podatki. Łączna kwota pozyskana w sposób wskazany powyżej zostanie rozdysponowana przez Emitenta na rzecz walki z COVID-19, w następujący sposób: - około 50 proc. kwoty zostanie przekazane międzynarodowym organizacjom prowadzącym walkę z pandemią COVID-19, np. WHO; - około 50 proc. kwoty zostanie przekazane na bezpośrednią pomoc szpitalom w Polsce. W dniu 25 marca 2020 roku Emitent złożył zamówienie na 22.500 certyfikowanych, profesjonalnych maseczek na łączną kwotę zamówienia 332.100 zł brutto, które mają zostać dostarczone w ciągu ok. 12 dni do siedziby Emitenta, a następnie zostaną niezwłocznie rozdysponowane do potrzebujących szpitali. Ponadto w związku z faktem, że branża gier video staje się beneficjentem obecnej sytuacji (gdy wiele osób musi pozostać w domu, sprzedaż gier, ilość osób grających i kupujących gry znacząco wzrosła), Emitent planuje utworzyć stronę internetową www.gamesvscovid19.com prezentującą gry developerów angażujących się w walkę z COVID-19. Spółka chciałaby w ten sposób zaktywizować branżę gier do podobnych społecznie odpowiedzialnych działań.

Inne komunikaty