Notowania

FDGAMES: strona spółki
26.03.2020, 12:52

NGG Informacja nt. pierwszego dnia notowania akcji serii H i I Emitenta

W związku z podjęciem przez Zarząd GPW, w dniu 24 marca 2020 roku, uchwały nr 233/2020 ws. wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii H i I No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), Zarząd Emitenta informuje, że w dniu wczorajszym wystąpił do Zarządu GPW o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii H i I na dzień 6 kwietnia 2020 roku.

Inne komunikaty