Notowania

MBANK: strona spółki
26.03.2020, 13:27

MBK Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy przez banki

Zarząd mBanku S.A. ("Bank”) informuje, że w dniu 26 marca 2020 roku Bank otrzymał z Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF”) pismo z dnia 26 marca 2020 roku, w którym KNF przedstawiła swoje stanowisko w sprawie wypłaty przez banki dywidendy.
Mając na uwadze obecną sytuację, związaną z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii oraz możliwymi dalszymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu, jak również ich spodziewanym wpływem na sektor bankowy, KNF oczekuje, że banki, niezależnie od wszelkich podjętych już w tym zakresie działań, zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku. KNF oczekuje też niepodejmowania działań, mogących skutkować osłabieniem bazy kapitałowej.

Inne komunikaty