Notowania

JWA: strona spółki
26.03.2020, 13:47

JWA Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWA S.A. zwołanego na dzień 30 marca 2020 r

Zarząd JWA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 24 lutego 2020 r., informuje, że odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JWA S.A. zwołane na dzień 30 marca 2020 roku, na godz 12.30 w Kancelarii notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar - Jarosińską, al. 3 maja 5 lok. 10, 00 - 401 Warszawa.
Przyczyną uzasadniającą odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest zdarzenie nadzwyczajne, ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z uwagi na rozprzestrzenianie się Koronawirusa (SARS-CoV-2/covid-19) i wprowadzone dalsze obostrzenia władz w zakresie zgromadzeń i poruszania się osób. Załącznik: Ogłoszenie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JWA S.A.

Załączniki

Inne komunikaty