Notowania

POLICE: strona spółki
26.03.2020, 14:01

PCE Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że zmianie uległ termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019. Raporty te zostaną przekazane w dniu 8 kwietnia 2020 roku; poprzedni termin to 1 kwietnia 2020 roku.
W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zaktualizowane daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku: 1. Raporty kwartalne: - rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku - 21 maja 2020 roku - rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku – 19 listopada 2020 roku 2. Raporty półroczne: - rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 10 września 2020 roku 3. Raporty roczne: - jednostkowy raport roczny za rok 2019 – 8 kwietnia 2020 roku - skonsolidowany raport roczny za rok 2019 – 8 kwietnia 2020 roku. Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-03-26
PCE Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok.
8,80
0,00
2020-03-26
PCE Stanowisko Emitenta w związku z wpływem rozprzestrzeniania się koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej
8,80
0,00
2020-02-21
PCE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanym na dzień 17 lutego 2020 roku.
10,30
0,00
2020-02-18
PCE Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej
10,50
0,00
2020-02-17
PCE Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 17 lutego 2020 roku
10,50
0,00
2020-02-05
PCE Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 stycznia 2020 r.
10,10
+3,96
2020-02-04
PCE Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku
10,20
-0,98
2020-01-29
PCE Informacja o notowaniu akcji serii C Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
10,50
0,00
2020-01-28
PCE Warunkowa rejestracja akcji zwykłych serii C w KDPW
10,30
+1,94
2020-01-27
PCE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanym na dzień 24 stycznia 2020 roku
10,60
0,00