Trwa ładowanie...
bDHTYsTF

Notowania

MAK Utworzenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości bilansowej aktywu w postaci marki „Tenczynek”

Spółka Makarony Polskie SA (”Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 5 marca 2020 roku, informuje, że zarząd spółki Stoczek Natura Sp. z o.o. (Makarony Polskie SA posiada 100% udziałów w tej spółce) podjął w dniu 2 kwietnia 2020 roku decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości bilansowej aktywu w postaci marki „Tenczynek” w kwocie 2 641 tys. zł.
Opierając się na Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 36, w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości oceniono, że zaistniały przesłanki do utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości aktywu w postaci marki „Tenczynek”. W związku z powyższym zarząd spółki Stoczek Natura Sp. z o.o. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31 grudnia 2019 roku odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości tego aktywu o kwotę 2 641 tys. zł. Wartość księgowa netto aktywu w postaci marki „Tenczynek” na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 1 537 tys. zł, natomiast dotychczasowa wartość opiewała na kwotę 4 178 tys. zł. Odpis w wysokości 2 641 tys. zł zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej za 2019 rok w pozycji pozostałe koszty operacyjne i wpłynie na obniżenie skonsolidowanego wyniku z działalności kontynuowanej, wyniku brutto oraz wyniku netto o kwotę 2 641 tys. zł. Spółka zwraca przy tym uwagę, iż powyższa jednorazowa operacja ma charakter księgowy i nie wpływa na sytuację płynnościową Spółki oraz Grupy Kapitałowej Makarony Polskie.

Inne komunikaty

bDHTYsUn