Trwa ładowanie...
bDJVtWER

Notowania

KREZUS: strona spółki
2.04.2020, 20:17

KZS Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta oraz ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego

Zarząd KREZUS S.A. z siedzibą w Toruniu (zwana dalej „Emitentem”) informuje, iż dnia 1 kwietnia 2020 r. powziął wiedzę o:
1) złożeniu przez trzy osoby fizyczne w Sądzie Rejonowym w Toruniu V Wydziale Gospodarczym wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta na podstawie art. 10 oraz art. 11 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, w którym to osoby te wskazały, iż przysługują im względem Emitenta wymagalne i bezsporne należności w łącznej kwocie 4.443,00 PLN (1.481,00 PLN każda wierzytelność), 2) o wydaniu dnia 26 marca 2020 r. przez Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy postanowienia o zabezpieczeniu majątku Emitenta poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Zarząd Emitenta ze względu na brak wcześniejszej wiedzy o złożonym wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta oraz ze względu na brak zapoznania się z odpowiednimi aktami sprawy nie jest w stanie merytorycznie ocenić zasadności stanowiska wnioskodawców. Po uzyskaniu pełnych informacji, Zarząd Emitenta podejmie dalsze czynności co do wskazanego wyżej postępowania zawiadamiając o tym odpowiednim raportem.

Inne komunikaty

bDJVtWFz