Trwa ładowanie...

Notowania

ARG Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2020 r. otrzymał od Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie, osoby blisko związanej z Panem Mateuszem Adamkiewiczem, Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR - Market Abuse Regulation), o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta.
Treść przedmiotowego powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty