Trwa ładowanie...

Notowania

MCI: strona spółki
7.04.2020, 18:22

MCI Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.

Zarząd MCI Capital S.A. zawiadamia, że w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) w dniu 2 kwietnia 2020 roku, wziął udział i posiadał co najmniej 5% liczby głosów następujący akcjonariusz: MCI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, dysponująca na NWZ 37.570.724 szt. akcji, stanowiącymi 75,21 % kapitału zakładowego, dającymi prawo do 37.570.724 głosów na NWZ, stanowiącymi 75,21 % ogólnej liczby głosów oraz 99,98 % głosów obecnych na NWZ.

Inne komunikaty