Trwa ładowanie...

Notowania

PKOBP: strona spółki
7.04.2020, 18:40

PKO Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I kwartał 2020 r.

Raport nr 15/2020 – Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I kwartał 2020 r.
Podstawa prawna: § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku za I kwartał 2020 r., którego termin opublikowania Bank wyznaczył na 6 maja 2020 r. (raport nr 22/2019), opublikuje 28 maja 2020 r. Przekazanie raportu w przewidzianym pierwotnie terminie, w opinii Banku, jest utrudnione ze względu na otoczenie rynkowe, które wciąż dynamicznie zmienia się pod wpływem pandemii. Wydłużenie czasu przygotowania i publikacji sprawozdania powinno sprzyjać solidniejszemu osądowi wpływu epidemii na polski sektor bankowy.

Inne komunikaty