Trwa ładowanie...
bEhSTZkR

Notowania

COMECO: strona spółki
14.04.2020, 12:20

CMC Podpisanie umowy restrukturyzacyjnej z bankiem

Emitent informuje, że dnia 10 kwietnia 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęła podpisana z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA Umowa Restrukturyzacyjna. Umowa została zawarta w celu zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z zawartej pomiędzy Bankiem a Emitentem Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 24 stycznia 2018 roku udzielonego w kwocie 3.150.000,00 zł. Na mocy Umowy Restrukturyzacyjnej Emitent zobowiązuje się do spłaty zadłużenia w łącznej kwocie 2.873.228,08 zł w 36 miesięcznych ratach tj. do 20 stycznia 2023 roku.

Inne komunikaty

bEhSTZlz