Trwa ładowanie...
bDJVSQJh

Notowania

KREZUS: strona spółki
15.04.2020, 19:41

KZS Złożenie odpowiedzi na wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta

Zarząd KREZUS S.A. z siedzibą w Toruniu (zwana dalej „Emitentem”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 5/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. informuje, iż dnia 14 kwietnia 2020 r. Emitent złożył odpowiedź na wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta złożony przez trzy osoby fizyczne, o którym Emitent informował dnia 2 kwietnia 2020 r. W odpowiedzi Emitenta wskazał, że wniosek jest niezasadny jako złożony w złej wierze, gdyż Emitentowi przysługuje przeciwko wnioskodawcom wierzytelność przewyższająca łączną wartość wierzytelności wnioskodawców, do czego wnioskodawcy pozostawali w pełnej świadomości.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż pełnomocnik Emitenta powziął informacje, iż przejrzenie fotokopii całości akt sprawy jest niemożliwe ze względu na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. W związku z tym Emitent zawnioskował doręczenie odpisu wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami.

Inne komunikaty

bDJVSQJP