Trwa ładowanie...
bDJVHNBx

Notowania

KREZUS: strona spółki
25.04.2020, 20:24

KZS Otrzymanie pisma na odpowiedź Emitenta

Zarząd KREZUS S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym powziął wiedzę, iż pełnomocnik Emitenta otrzymał pismo pełnomocnika trzech osób fizycznych, o których Emitent informował w raportach bieżących numer 5/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. oraz numer 7/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta.
Z przedmiotowego pisma wynika, iż osoby opisane wyżej nadal podtrzymują wcześniej złożony wniosek. Pełnomocnik wyżej określonych osób podnosi przede wszystkim, iż Emitent nie jest wierzycielem jego mocodawców, gdyż Emitent zbył dług na rzecz innego podmiotu dnia 8 października 2018 r. Emitent po przeanalizowaniu pisma dłużników Emitenta odniesie się do wyżej wskazanego pisma poprzez pismo procesowe, o czym niezwłocznie po jego złożeniu, poinformuje stosownym raportem.

Inne komunikaty

bDJVHNCf