Trwa ładowanie...

Notowania

KVT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynica Vitamin S.A.

Zarząd Krynica Vitamin S.A. ("Spółka") informuje, iż akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("ZWZ") zwołanym na dzień 27 kwietnia 2020 r. był ZINAT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który dysponował podczas obrad ZWZ w dniu 27 kwietnia 2020 r. 8.084.696 akcjami, z których przysługiwało 8.084.696 głosów, stanowiących odpowiednio 100% głosów w trakcie obrad ZWZ w dniu 27 kwietnia 2020 r. oraz 65,99% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Inne komunikaty