Trwa ładowanie...

Notowania

2IT Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Spółki 2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 kwietnia 2020 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:
1. Karol Kurzawski posiadający 160.000 głosów, co stanowiło 18,60% ogólnej liczby głosów na WZ i 7,27% głosów ogółem w Spółce, 2. DM Investments Sp. z o.o. posiadający 160.000 głosów, co stanowiło 18,60% ogólnej liczby głosów na WZ i 7,27% głosów ogółem w Spółce, 3. Mariusz Bławat posiadający 125.000 głosów, co stanowiło 14,53% ogólnej liczby głosów na WZ i 5,68% głosów ogółem w Spółce, 4. Dariusz Grześkowiak posiadający 125.000 głosów, co stanowiło 14,53% ogólnej liczby głosów na WZ i 5,68% głosów ogółem w Spółce, 5. Beata Grześkowiak posiadająca 280.000 głosów, co stanowiło 32,56% ogólnej liczby głosów na WZ i 12,73% głosów ogółem w Spółce.

Inne komunikaty