Trwa ładowanie...

Notowania

2IT Rozwiązanie istotnej umowy

Zarząd 2Intellect.com S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 3/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. informuje, że w dniu 28 kwietnia 2020 r. rozwiązał umowę ramową o świadczenie usług z Graffiti.ERP S.A. z siedzibą w Poznaniu. Na podstawie wspomnianej umowy Emitent wykonywał prace programistyczne na zlecenie Graffiti.ERP S.A.
Umowa została rozwiązana w związku ze zmianami w strukturze akcjonariatu Spółki, w związku z nabyciem przez Fintech Ventures S.A. 850.000 sztuk akcji 2Intellect.com S.A. reprezentujących 38,64% kapitału zakładowego Spółki oraz 38,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, o której Emitent informował we wcześniejszych raportach bieżących ESPI.

Inne komunikaty