Trwa ładowanie...

Notowania

2IT Otrzymanie informacji o rozwiązaniu porozumienia przez akcjonariuszy

Zarząd Spółki 2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że do siedziby Spółki w dniu 28.04.2020 wypłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o rozwiązaniu porozumienia akcjonariuszy i zejściu z progu poniżej 5% ogólnej liczy głosów, o którego zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2020 dnia 31 stycznia 2020 roku.
Treść zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty