Trwa ładowanie...
bDHZwCZh

Notowania

KREZUS: strona spółki
28.04.2020, 21:38

KZS Otrzymanie protokołu kontroli podatkowej

Zarząd KREZUS S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 3/2019 z dnia 9 lutego 2019 r. informuje, iż dnia 27 kwietnia 2020 r. otrzymał protokół kontroli podatkowej przeprowadzonej przez Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.
Z powyższego protokołu wynika przede wszystkim, że w ocenie wyżej wskazanego Urzędu Emitent: 1) w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2018 r.: - zaniżył podstawę opodatkowania o kwotę netto 995.458,54 PLN i podatek VAT o kwotę 228.955,46 PLN; - zawyżył pozostałe nabycia o kwotę netto (po zaokrągleniu) 7.069.661,00 PLN i podatek VAT o kwotę 1.626.022,00 PLN; - zawyżył podstawę opodatkowania w ramach odwrotnego obciążenia na wartość netto (po zaokrągleniu) 7.0069.661,00 PLN i podatek VAT o kwotę 1.626.022,00 PLN; 2) w deklaracji VAT-7 za lipiec 2018 r.: - zawyżył pozostałe nabycia o kwotę netto 28.410.282,00 PLN i podatek VAT o kwotę 6.534.365,00 PLN; - zawyżył podstawę opodatkowania w ramach odwrotnego obciążenia o wartość netto 28.410.282,00 PLN i podatek VAT o kwotę 6.534.356,00 PLN; 3) w deklaracji VAT-7 za sierpień 2018 r.: - zawyżył podstawę opodatkowania w ramach odwrotnego obciążenia na wartość 14.462.364,00 PLN i podatek VAT 3.326.328,00 PLN; - zawyżył pozostałe nabycia o kwotę netto 14.462.346,00 PLN i podatek VAT o kwotę 3.326.238,00 PLN; 4) w deklaracji VAT-7 za wrzesień 2018 r.: - nie wykazał sprzedaży na kwotę brutto 209.396,00 PLN; - zaniżył podstawę opodatkowania o kwotę netto 170.240,65 PLN i podatek VAT 39.155,35 PLN; 5) w deklaracji VAT-7 za październik 2018 r.: - zaniżyła podstawę opodatkowania i podatek należny o kwotę netto 2.956.636,00 PLN i podatek VAT w kwocie 680.025,00 PLN. W protokole znajdują się treści zeznań niektórych świadków, z których wynika m.in., że: -w październiku 2018 r. magazyn m.in. KREZUS S.A. był pusty, gdyż klienci praktycznie nie przyjeżdżali po towar (to zeznanie różni się pomiędzy świadkami); -w październiku 2018 r. były Prezes Zarządu KREZUS S.A. przejął magazyn od magazyniera, który, w ocenie samego świadka, był magazynierem wyłącznie „na papierze”; -wobec jednego ze świadków, przed przesłuchaniem przed sądem gospodarczym, kontaktował się jeden ze współwłaścicieli kontrahenta, aby świadek przy przesłuchaniu zasłaniał się „niepamięcią”; -część dokumentów WZ, na których jedna z osób była wpisana jako kierowca były nierzetelne, gdyż kierowca wpisany na tym dokumencie nigdy nie jeździł do miejscowości tamże wskazanej; -słyszano o tym, że część faktur było „pustych” i służyły do wyłudzania factoringu, gdyż nie było towaru wskazanego na fakturach, co zostało określone jako „handel fakturami”. Z informacji uzyskanych przez Urząd wynika, że wobec jednego z kontrahentów inny Urząd Skarbowy toczył postępowanie wobec kontrahenta i poinformował Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy o tym, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego zakwestionowano zawarte transakcje kontrahenta Emitenta z innymi podmiotami, gdyż za pośrednictwem szeregu firm, tzw. „słupów”, wprowadzony został na rynek krajowy złom niewiadomego pochodzenia, którego dostawę udokumentowano nierzetelnymi fakturami. Emitent zamierza w ciągu 14 dni od dnia otrzymania powyżej przedstawionego protokołu złożyć wyjaśnienia oraz zastrzeżenia wobec części treści protokołu.

Inne komunikaty

bDHZwCZP