Trwa ładowanie...

Notowania

KETY: strona spółki
29.04.2020, 16:24

KTY Zmiana w kalendarzu korporacyjnym

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku („Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku”), iż w zakresie dotyczącym odwołania się do kalendarza wydarzeń korporacyjnych (dostępny na stronie internetowej Spółki w zakładce: relacje inwestorskie/ kalendarz), nastąpiła zmiana planowanego terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 4 czerwca na 20 sierpnia 2020 roku.
W opinii Zarządu Spółki zmiana terminu walnego zgromadzenia pozwoli zarówno zarządowi, radzie nadzorczej, a także akcjonariuszom na lepszą ocenę sytuacji Spółki w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym. Powyższa zmiana wynika z art. 15 zzh ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) w związku z ust. 1 oraz paragrafem 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570). Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku pozostają bez zmian.

Inne komunikaty