Trwa ładowanie...

Notowania

EVEREST: strona spółki
4.05.2020, 16:10

EVE Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.

Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") w nawiązaniu do raportów nr 1/2020 z dn. 30 stycznia 2020 r. (w którym Spółka przekazała terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.) oraz nr 49/2020 z dn. 27 kwietnia 2020 r. (w którym Spółka poinformowała o zmianie terminu publikacji raportów jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 r.) informuje o zmianie terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej tworzonej przez Spółkę za rok obrotowy 2019 r. z dnia 6 maja 2020 r. na dzień 15 czerwca 2020 r. oraz o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r. z dnia 15 maja 2020 r. na dzień 16 czerwca 2020 r.
Jednocześnie Spółka przypomina (o czym wskazała w raporcie nr 1/2020 z dn. 30 stycznia 2020 r.), iż działając na podstawie §62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2020 r. zawarte będą kwartalne informacje finansowe. Zarząd wskazuje, iż nowe terminy publikacji ww. raportów są zgodne z przepisami krajowymi ustanowionymi w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, tj. §21 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych. Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2019 oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r. wynika przede wszystkim z rozwoju sytuacji dotyczącej zagrożenia związanego z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 w Polsce i koniecznością wprowadzenia procedur ochrony zdrowia pracowników związanych z przygotowaniem wyżej wskazanych raportów.

Inne komunikaty