Trwa ładowanie...

Notowania

ENEA: strona spółki
8.05.2020, 16:34

ENA Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok oraz skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

Zarząd ENEA S.A. („Emitent”) informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia innych terminów obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych podjął decyzję o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok z dnia 14 maja 2020 roku, na dzień 4 czerwca 2020 roku.
Jednocześnie Emitent informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku z dnia 22 maja 2020 roku, na dzień 18 czerwca 2020 roku. Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Inne komunikaty