Trwa ładowanie...

Notowania

BPN Wstępne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe BLACK POINT S.A. za I kwartał 2020 r.

Zarząd BLACK POINT S.A. informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za I kwartał roku obrotowego 2020, tj. za okres 01.01.2020 - 31.03.2020 r.:
Dane jednostkowe: Przychody: 5,08 mln PLN, wobec 6,16 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, EBITDA: 0,65 mln PLN, wobec 0,81 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, EBIT: 0,33 mln PLN, wobec 0,47 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, Zysk netto: 0,23 mln PLN, wobec 0,44 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dane skonsolidowane: Przychody: 15,99mln PLN, wobec 13,19 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, EBITDA: 1,63 mln PLN wobec 1,17 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, EBIT: 1,25 mln PLN wobec 0,78 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, Zysk netto: 0,83 mln PLN wobec 0,75 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Grupa Kapitałowa Black Point odnotowała poprawę wyników działalności w I kwartale 2020 r., co wynika głównie z poprawy wyników spółki zależnej Eco Service Sp. z o.o. Wpływ na pogorszenie efektów działalności Black Point S.A. względem I kwartału 2019 r. miało spowolnienie gospodarcze wywołane m.in. wprowadzeniem w kraju stanu pandemii spowodowanej koronawirusem, a co się z tym wiąże zamknięciem marketów i części placówek handlowych, a także ograniczeniem zapotrzebowania biur i urzędów na materiały eksploatacyjne do drukarek. Spółka podkreśla, że przedstawiane dane stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane wraz z raportem za I kwartał 2020 r. Publikacja raportu przewidziana jest na 14 maja 2020 roku.

Inne komunikaty