Trwa ładowanie...

Notowania

PANOVA: strona spółki
13.05.2020, 12:20

NVA Aneks do umowy o kredyt obrotowy.

Zarząd P.A. NOVA S.A. informuje, że w dniu 12.05.2020 r. został zawarty aneks do umowy o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym rewolwingowy pomiędzy Emitentem (Kredytobiorca) i Bankiem Nowym BFG SA z siedzibą w Warszawie (poprzednio: Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku) (Bank). O zawarciu w/w umowy Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 17/2014 z dnia 21.05.2014 roku.
Na podstawie niniejszego aneksu Bank udzielił kredytu w wysokości 3.000.000,00 PLN, a termin całkowitej spłaty kredytu wyznaczono na dzień 31.03.2021 roku. Ponadto ustalono kwotę hipoteki umownej hipoteki łącznej na obciążonych nieruchomościach do wysokości 6.000.000,00 zł. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty