Trwa ładowanie...

Notowania

PTWP: strona spółki
18.05.2020, 11:17

PTW Otrzymanie świadczeń z FGŚP przez spółkę zależną Emitenta na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników

Zarząd spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ("Emitent") informuje o otrzymaniu przez spółkę zależną Emitenta, PTWP Event Center sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pierwszej transzy dofinasowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 40 031,38 zł do wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy oraz na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Spółki. Spółka wnioskowała o przyznanie świadczeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w łącznej kwocie 120 094,14 zł za okres kwiecień – czerwiec 2020 r. Otrzymane dofinansowanie dotyczy wynagrodzeń za pierwszy z tych miesięcy. Zgodnie z umową o wypłatę świadczeń środki będą wypłacane w miesięcznych równych transzach, których ilość odpowiada ilości miesięcy wskazanych we wniosku o dofinansowanie.
Przyznanie ww. dofinansowania wynika z wystąpienia spadku przychodów ww. Spółki, w związku z wprowadzonym stanem epidemii wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, o którego wpływie na działalność Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta Zarząd informował w raporcie bieżącym ESPI nr 01/2020 z dnia 17 marca 2020 r.

Inne komunikaty