Trwa ładowanie...
bDBaqJEB

Notowania

BIOGENED: strona spółki
19.05.2020, 12:43

BGD Zawarcie umowy z animatorem rynku

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej Emitent) informuje, że w dniu 18.05.2020 r. zawarł z NWAI Domem Maklerskim S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o pełnienie funkcji animatora rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i wchodzi w życie z dniem 01.07.2020 r.
Do dnia 30.06.2020 r. funkcję animatora rynku dla Emitenta pełni Santander Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie Santander, o czym informowano Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 159/2020. W opinii Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Inne komunikaty

bDBaqJFj