Trwa ładowanie...
bDAWWriZ

Notowania

BIOGENED: strona spółki
19.05.2020, 19:49

BGD Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy

Zarząd Biogened S.A. dalej "Emitent" informuje, że w dniu 19 maja 2020 r. sporządził dla obligatariuszy zaświadczenie o zgodności według stanu na dzień 31.03.2020 r. przewidziane w punkcie 19c Warunków Emisji obligacji serii BGD0920 z dnia 18 sierpnia 2017 r., wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 19/2017 Zarządu Emitenta z dnia 18 sierpnia 2017 r. Zaświadczenie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-11-16
BGD Terminowa wypłata dywidendy
10,00
0,00
2020-11-10
BGD Zawarcie umowy o prowadzenie PPK
10,40
+2,88
2020-10-22
BGD Potwierdzenie zawarcia umowy o zarządzanie PPK
12,50
0,00
2020-10-20
BGD Zawarcie umowy o zarządzanie PPK
12,50
0,00
2020-09-30
BGD Zawarcie umowy z pośrednikiem rejestracyjnym
12,60
-2,38
2020-06-16
BGD Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 16.06.2020
13,00
0,00
2020-05-28
BGD Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD0920
13,20
0,00
2020-05-20
BGD Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 16.06.2020 r.
14,00
0,00
2020-05-19
BGD Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy
14,70
-4,76
2020-05-19
BGD Zawarcie umowy z animatorem rynku
14,70
-4,76
bDAWWrjH