Trwa ładowanie...

Notowania

MOBRUK: strona spółki
20.05.2020, 16:03

MBR Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi 68 (33-322), woj. małopolskie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Kraków – Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000357598, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2, art. 399 § 1 i art. 4021 oraz 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 i § 33 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 15 czerwca 2020 roku o godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty