Trwa ładowanie...

Notowania

SOFTBLUE: strona spółki
22.05.2020, 17:30

SBE Zawarcie umowy o zachowaniu poufności

Zarząd Spółki Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa o zachowaniu poufności z Polską Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Kontrahent”).
Umowa została zawarta w związku z planowaną współpracą pomiędzy Stronami dotyczącą realizacji zadań (projektów) badawczych w zakresie rozwiązań dotyczących aktualnych problemów związanych z bieżącą sytuacją społeczną oraz zdrowotną (Cel umowy). Strony, w związku z realizacją Celu umowy, będą wymieniały się wzajemnie dokumentami, materiałami oraz informacjami o charakterze poufnych i przedmiotowa umowa ma zapewnić bezpieczeństwo wymiany informacji. Informacja o zawarciu Umowy została uznana za informację poufną ze względu na Cel umowy, który może przyczynić się do zaawansowania technologicznego Emitenta oraz może zapewnić mu możliwość rozszerzenia świadczonych usług o kwestie zdrowotno-społeczne, a także ze względu na pozycję Kontrahenta, który jest podmiotem dużym, o uznanej pozycji rynkowej i nawiązanie współpracy może się również przełożyć na łatwiejszą możliwość pozyskiwania nowych klientów/kontrahentów w przyszłości.

Inne komunikaty