Trwa ładowanie...

Notowania

PEKAO: strona spółki
22.05.2020, 17:40

PEO Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 22 maja 2020 r., uwzględniając ocenę spełniania wymogów odpowiedniości, powołało członków Rady Nadzorczej Banku na nową wspólną, trwającą trzy lata kadencję, rozpoczynającą się w dniu 23 maja 2020 r.
W skład Rady Nadzorczej Banku zostały powołane następujące osoby: 1. Pani Beata Kozłowska-Chyła – członek Rady Nadzorczej 2. Pani Małgorzata Sadurska – członek Rady Nadzorczej 3. Pan Marcin Eckert – członek Rady Nadzorczej 4. Pani Sabina Bigos-Jaworowska – członek Rady Nadzorczej 5. Pan Michał Kaszyński – członek Rady Nadzorczej 6. Pani Joanna Dynysiuk – członek Rady Nadzorczej 7. Pan Marian Majcher – członek Rady Nadzorczej 8. Pan Stanisław Ryszard Kaczoruk – członek Rady Nadzorczej 9. Pani Justyna Głębikowska-Michalak – członek Rady Nadzorczej. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, żaden z członków Rady Nadzorczej Banku nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, żaden z członków Rady Nadzorczej Banku nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Życiorysy członków Rady Nadzorczej Banku, zawierające informacje wskazane w § 10 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty