Trwa ładowanie...

Notowania

IQP: strona spółki
22.05.2020, 18:13

IQP Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 czerwca 2020 roku

Zarząd IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §1 w związku z art. 399 §1 w zw. z art. 402[1] §1 oraz art. 402[2] k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 18 czerwca 2020 roku o godzinie 11:00 w Warszawie w lokalu Spółki przy ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, WeWork.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IQ Partners S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty