Trwa ładowanie...

Notowania

OTLOG: strona spółki
22.05.2020, 18:24

OTS Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do:
1) raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Zgromadzenie Obligatariuszy"), 2) raportu bieżącego nr 37/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. oraz nr 46/2020 z dnia 12 maja 2020 r., w których Emitent informował o przerwie w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy; oraz 3) raportów bieżących nr 39/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., w którym Emitent informował o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy, wyrażeniu zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, informuje, że w dniu 22 maja 2020 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wobec braku zgłoszenia projektów uchwał w sprawie punktów 6, 7 oraz 8 porządku obrad, obrady Zgromadzenia Obligatariuszy zostały zamknięte. Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-05-29
OTS Zawarcie umów w sprawie przesunięcia terminów spłaty kredytów, porozumienie z obligatariuszem obligacji serii G oraz wejście w życie zmian do warunków emisji obligacji serii H
3,88
0,00
2020-05-29
OTS Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy
3,88
0,00
2020-05-22
OTS Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019 oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
3,92
-2,55
2020-05-22
OTS Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H
3,92
-2,55
2020-05-12
OTS Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia
4,12
-0,97
2020-05-12
OTS Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019
4,12
-2,91
2020-05-08
OTS Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 29.05.2020 r.
4,24
-2,83
2020-05-07
OTS Zawarcie głównych warunków porozumienia w przedmiocie zbycia wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej Emitenta – Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) oraz floty Grupy OT Logistics
4,00
0,00
2020-05-05
OTS Powierzenie stanowiska Dyrektora ds. Finansowych i prokurenta spółki OT Logistics S.A.
4,48
-4,91
2020-05-04
OTS Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta oraz ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego – ujawnienie opóźnionych informacji poufnych
4,48
-4,91