Trwa ładowanie...

Notowania

TOW Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

Zarząd Tower Investments S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Tower Project sp. z o.o., spółka zależna od Spółki, zawarła jako sprzedający, z jedną z największych sieci detalicznych branży spożywczej, przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni około 5.160m2 zlokalizowanej w Sochaczewie („Nieruchomość”), na której Sprzedający zrealizuje na rzecz Kupującego budowę pawilonu handlowego wraz z infrastrukturą.
Cena sprzedaży Nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym wraz z jego projektem i pozwoleniem na budowę ustalona została na 8.550.000 zł (słownie: osiem milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

Inne komunikaty