Trwa ładowanie...

Notowania

IQP: strona spółki
22.05.2020, 18:40

IQP Projekty uchwał wraz z dokumentacją na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 18 czerwca 2020 r.

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] Zarząd IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej IQ Partners S.A. za rok obrotowy 2019 oraz projekt Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki, które to dokumenty zgodnie z planowanym porządkiem obrad zostaną przedstawione do rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty