Trwa ładowanie...

Notowania

CCC: strona spółki
22.05.2020, 19:04

CCC Zmiana udziałów w ogólnej liczbie głosów w spółce CCC S.A.

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) informuje, że w dniu 22 maja 2020 r. otrzymał od Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwo Emerytalnego S.A zawiadomienie w trybie art. 69 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2b Ustawy o ofercie („Zawiadomienie”) o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, dotyczące:
1). Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego; 2). zarządzanych przez Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. funduszy: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050, Nationale Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego Raportu.

Załączniki

Inne komunikaty