Trwa ładowanie...

Notowania

CCC: strona spółki
22.05.2020, 19:14

CCC Informacja o wyznaczeniu ostatniego dnia notowania praw do akcji serii I CCC S.A. oraz dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji serii I CCC S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2020 z dnia 21 maja 2020 r. Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) informuje, że w dniu 22 maja 2020 r. otrzymał informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Zarząd GPW”):
1/ uchwały nr 380/2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia na dzień 28 maja 2020 r. ostatniego dnia notowania 6.850.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLCCC0000099, oraz 2/ uchwały nr 381/2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki („Uchwała”), na mocy której Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 29 maja 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 6.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje”), pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. najpóźniej w dniu 29 maja 2020 r. rejestracji Akcji oraz oznaczenia ich kodem ISIN PLCCC0000016.

Inne komunikaty