Trwa ładowanie...

Notowania

LARQ: strona spółki
22.05.2020, 20:55

LRQ Powzięcie informacji o wypowiedzeniu przez Alior Bank S.A. umów kredytowych zawartych z NEXTBIKE Polska S.A.

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 22 maja 2020 roku, na podstawie raportu bieżącego ESPI nr 16/2020 opublikowanego w dniu 22 maja 2020 roku przez spółkę pod firmą NEXTBIKE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („NEXTBIKE”), powziął informację o wypowiedzeniu przez Alior Bank S.A. w całości wszystkich umów kredytowych zawartych z NEXTBIKE („Umowy Kredytowe”), tj.:
1. Umowy Kredytowej o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym z dnia 10 lipca 2018 roku (z późn. zm.); 2. Umowy Kredytowej o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności z dnia 20 listopada 2018 roku (z późn. zm.); 3. Umowy Kredytowej o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności z dnia 22 listopada 2018 roku (z późn. zm.); 4. Umowy Kredytowej o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności z dnia 21 września 2016 roku (z późn. zm.); 5. Umowy Kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 14 grudnia 2015 roku (z późn. zm.). W związku z powyższym zdarzeniem Zarząd Spółki informuje o ryzyku skorzystania przez Alior Bank S.A. z zabezpieczeń ustanowionych na należących do Spółki lokalach położonych w Warszawie przy ul. Tamka 16 na wypadek niewywiązania się przez NEXTBIKE z zobowiązań wynikających z Umów Kredytowych. O powyższych zabezpieczeniach Zarząd Spółki informował między innymi w raporcie rocznym za 2019 rok. Niezależnie od powyższego, Zarząd Emitenta jednocześnie wskazuje, iż sytuacja finansowa NEXTBIKE ma wpływ na wynik finansowy Emitenta, z uwagi na jej wpływ na wartość akcji NEXTBIKE posiadanych przez Spółkę bezpośrednio oraz certyfikatów inwestycyjnych Larq Growth I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty będących w posiadaniu spółki w 100% zależnej od Emitenta – LARQ Fund Management sp. z o. o.

Inne komunikaty