Trwa ładowanie...

Notowania

URSUS: strona spółki
22.05.2020, 23:02

URS Aktualizacja planu restrukturyzacyjnego

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 35/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r. Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji (dalej jako Emitent, lub Spółka) informuje, iż w porozumieniu z Nadzorcą Sądowym postanowił zaktualizować plan restrukturyzacyjny i m.in. zaakcentować w nim istotną i korzystną rolę połączenia ze spółką URSUS Dystrybucja sp. z o.o. oraz podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w celu rozliczenia transakcji zakupu pozostałych (do 100%) jej udziałów. W konsekwencji powyższego o planowanych czynnościach wierzyciele będą mieli szerszą wiedzę, przesuną się one jednak w czasie, bowiem do czasu złożenia aktualizacji planu restrukturyzacyjnego i zgody Nadzorcy nabycie udziałów nie wchodzi w życie. Zaktualizowany plan restrukturyzacyjny zostanie złożony w Sądzie i będzie opublikowany. Emitent zmierza do jak najszybszego skonsolidowania grupy URSUS w jednym podmiocie – spółce dominującej URSUS S.A., aby w możliwie najszerszy sposób zabezpieczyć i ochronić słuszne interesy wierzycieli, pracowników oraz akcjonariuszy Emitenta.

Inne komunikaty