Trwa ładowanie...
bDJahvRx

Notowania

EKOBOX: strona spółki
26.05.2020, 13:44

EBX Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2020 roku

Zarząd spółki EKOBOX S.A. („Spółka”) działając na podstawie, art. 399 § 1 oraz
art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 22 czerwca 2020 roku, na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki - Wiśniówka 75 gm. Masłów, 26-050 Zagnańsk. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2020 roku.

Załączniki

Inne komunikaty

bDJahvSf