Trwa ładowanie...

Notowania

PANOVA: strona spółki
26.05.2020, 14:40

NVA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd P.A. NOVA S.A. (,Emitent") informuje, iż w dniu 26 maja 2020 roku otrzymał oświadczenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Sławomira Kamińskiego o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej P.A. NOVA S.A. z dniem 26.05.2020 roku.
Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta nie zawiera uzasadnienia. Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty