Trwa ładowanie...
bDHTLVRx

Notowania

KREZUS: strona spółki
26.05.2020, 19:49

KZS Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta

Zarząd KREZUS S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 5/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r., informuje, że dnia 25 maja 2020 r. pełnomocnikowi Emitenta zostało doręczone postanowienie wydane dnia 15 maja 2020 r. przez Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy w sprawie z wniosku trzech osób fizycznych, o którym Emitent informował w wyżej wskazanym raporcie bieżącym, o ogłoszenie upadłości Emitenta, w którym to:
1) oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta wskazując za podstawę art. 13 ust. 1 Prawa upadłościowe; 2) kosztami postępowania w przedmiocie wniosku o ogłoszenie upadłości obciążony został Emitent; 3) zasądzono od Emitenta solidarnie na rzecz trzech osób fizycznych kwotę 9.662,60 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 3.600,00 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Inne komunikaty

bDHTLVSf